פרוטוקול 5/6/7 2015

 

 

 

 

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 12.7.2015

 

 

 

משתתפים:

דני בר גיורא, שי קנואל , ייטב בוסירה, יוסי בנבנישתי, ערן בנאי, רוני גלבוע, אלית מזא"ה,

רועי שר, רוני שרון, ישי כהן, רון חביליו, יחיאל לוי, דנה מרזל.

 

 

רוני -
מבקש להתחיל עם בר קופארטיב
גבי בר גיורא -
לפני שנה הוקמה האגודה השיתופית להקמת הבר קופארטיב
יש גרעין של 30 מצטרפים בעלי מניות ומחפשים מקום להצבת הבר
נשלח נייר עמדה
ערן -
האם יש רישוי עסק ?
גבי -
קיבלנו מהעירייה אור ירוק אם יהיה גיבוי המינהל הקהילתי אנחנו פותחים מקום לשתיה ומוזיקה.
המקום יהיה פתוח בשבת
המקום יופעל בתאום עם העירייה כמקבל לקבלת היתר רישיון עסק
רוני -
מה קורה עם שירותים
גבי-
יוקמו שירותים בהתאם לדרישות הרישוי
ערן -
ייחתם הסכם בין הצדדים
לקבל חו"ד משפטית עם הבר לגבי היתר ואופי הפעילות
יוסי בנבנישתי -
האם יגבה דמי שימוש ?
גבי -
מדובר על שרות קהילתי בשיתוף פעולה.
רוני -
מדובר על תשלום דמי שימוש סמלי (תקורה), צריך לתת הגדרה מתאימה בחו"ד משפטית
ערן -
כל הדרישות להקמת הבר באחריות התאגיד – הבר הקופרטיבי
גבי -
כל האחריות היא על הבר ואנו נפעל בשיתוף המינהל הקהילתי.
 

החלטות :

 

ההנהלה מאשרת בכפוף לתנאי הרישוי הנדרשים ובאחריות התאגיד להוציא האישורים הנדרשים להקמת הבר בחצר האחורית של המינהל
המינהל הקהילתי יגבה דמי שימוש סמליים
הבר יופעל גם בשישי שבת
ייחתם הסכם בין הצדדים באמצעות עו"ד
יש כוונה לפתיחה של האמפי לאירועים משותפים.
 

ערן -
מה התוכנית לחורף ?
גבי -
קירוי חורף ברחבה
רוני -
מבקש לאשר את רפי דברה כיו"ר ועדה פיזית
ערן -
האם זה אפשרי למנות כחבר יו"ר שאינו חבר הנהלה ?

 

החלטה :
למנות את רפי דברה כיו"ר הועדה ובמקביל ייבדק נושא האפשרות למנות יו"ר ועדה שאינו חבר הנהלה.

 
רון -
רפי אדם ראוי ומתאים
העניין שיש הרבה תוכניות פזיות בפרץ והשאלה עד כמה הוא יעמוד בלחץ.
רוני -
נחזור להצעה הקודמת
ייטב -
רצוי שיהיה משהו לצדו כשותף מההנהלה
רוני -
הצגת נושא הצטרפות לברית לחיזוק ירושלים הרים סביב לה.
ייטב -
מציג את הרקע להקמת הברית
הברית הוקמה להתנגד לשלוש תוכניות עיקריות שלא אושרו בשום תוכנית בעבר
א) הר חרט - בין מבשרת לעין כרם (1000 יחידות)
ב) צור הדסה - בת הרים – (כמה אלפי יחידות).           
ג) כביש הטבעת המערבית מסביב למבשרת עד רכס לבן
הברית החליטה לאמץ את ההתנגדות לשלוש התוכניות הללו הגדולות בלבד ולא להכניס את התוכניות האחרות הקטנות יותר.
הברית לקחה בחשבון את הקונצנזוס הכי רחב שיש עליהם בהסכמות

 

בעד הצטרפות
בניה מחוץ לעיר מחלישה את העיר
עוד כח לשמירה על השטיחים הפתוחים
מתוך הברית הזו ניתן להשפיע על תוכניות אחרות שלא נכנסו
הברית הזו תסייע לקידום תוכניות

 

נגד הצטרפות
1) זה לא נוגע לתוכניות הקרובות לנו
2) ניתן לבנות בעתודות קרקע פנויות בתוך העיר
בוועדה הפיזית הרוב תמכו להצטרף בהתניות שונות.
הצוות המקצועי בעד הצטרפות.
רון –
תוכנית ספדי נפלה בגלל התוכנית לחיזוק ירושלם , המשמעות של בניה היא החלשת ירושלים
הבעיה היא שירושלם צריכה התחדשות עירונית ולצורך זה המדינה צריכה להתערב לשפר דברים ולהשקיע
אנחנו צריכים להלחם על התחדשות עירונית טובה ולמנוע בניה פרועה בשטחים פנויים
ניתן להתנות הצטרפות בהצבת תנאים
רצוי להעמיד הצהרות כוונות על התנאים ולנסות לשכנע מבפנים
דוח עתודות קרקע אמור לצאת בקרוב
הדוח יתמקד  בתוך ירושלם בלבד
בדוח יש כ – 60 אלף יחידות דיור פוטנציאל לבניה בירושלים
 

החלטה :
לקיים דיון נפרד שלא מן המניין בנושא הצטרפות לקואליציה עד אז יוכן הסתיגויות עם הצוות המקצועי ותוזמן דנה מרגלית לפגישה.

 

הנהלה חל"צ - ציפורי 12.7.2015

 

רוני -
מעדכן על בחירות ולה כמנהלת בית הארוחה
מעדכן על החלטת העירייה למנות שת שמי אמסלם כמנהל מרכז ציפורי
החלטה -
1) רוני יוצא מכתב לעירייה על החלטות ועדת כ"א על בחירת ולה כמנהלת בית הארוחה ומנהלת שלוחה (לבדוק חו"ד משפטית).

 

ריכוז החלטות הנהלה מיום 12.7.2015

 

 

בר קופארטיב :

 
ההנהלה מאשרת הקמת בר קופארטיב בחצר האחורית של המתנ"ס בפיליפ לאון, בכפוף לתנאי הרישוי הנדרשים להקמת הבר.

 
המינהל הקהילתי יגבה דמי שימוש סמליים עבור הפעלת הבר במתחם פיליפ לאון.

 
הבר יופעל בכל ימות השבוע כולל שישי שבת

 
ייחתם הסכם בין הצדדים.
 

ההנהלה מאשרת את רפי דברה כיו"ר הועדה הפיזית – בכפוף לבדיקה בתקנון שאין מניעה למנותו כיו"ר ועדה למרות שאינו חבר הנהלה.

 
ההנהלה מאשרת לקיים דיון נוסף בהנהלה שלא מן המניין בשיתוף דנה מרגליות מהחברה להגנת הטבע להחלטתה אם להצטרף לברית לחיזוק ירושלם על בסיס הצעתו של רון והצוות המקצועי הנוטה להצטרפות עם הצבת הצהרת כוונות לתנאי ההצטרפות לברית.

 

 

רשם : יחיאל לוי

 

אישור הפרוטוקול

 

                        _________                              ________________

                        חבר הנהלה                               רוני שרון-יו"ר ההנהלה

 

העתקים:

איילה וול - ממונה על המינהלים הקהילתיים בעירייה

גבי בר גיורא - בר קופארטיב

 

 

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 14.6.2015

 

 

משתתפים :

דרור בקל, יוסי בנבנישתי, דני מנדלר, רונית גלבוע, ישי כהן, ערן בנאי, אלית מזא"ה,

דני מועלם, נועה ברנט, רועי שר, רוני שרון, יחיאל לוי, יולי בן לביא, הרצל לוי

 

 

דרור -
מבקש לשלוח פרוטוקול לחברי ההנהלה להערות חברי ההנהלה ולתקן לפי ההערות.
יחיאל -
סכום ביקור ראש העיר במלחה ורמת דניה נשלח לחברים להערות
 

עדכון מצב כספי -

יציב וטוב איזון בין הוצאות לבין הכנסות לתקופת 1-5/15 אחרי יישום תוכנית ההבראה מ-1.9.2014.
 

רועי שר -
מעדכן בנושא המאבק נגד העברת מכללות צה"ל לציפורי היורים פנו לראש העיר לקבל הבהרות על - המעבר של המכללות לציפורי.
נקבעה פגישה ביולי עם מנכ"ל העירייה.
הוקם מטה מאבק מקרב יורים וארגונים.
הוקדמה הפגישה בעירייה לפגישה עם ממלא מקום ראש העיר קובי כחלון בנושא.
בפגישה יגיעו נציגי יורים וארגונים אחרים.
מינהל קהילתי יובלים עומד בראש המאבק.
ועדת כספים תדון בסוגיות הכספיות הנובעות מהמאבק
יולי -
מומלץ מאוד שהמינהל הקהילתי לא יעמוד בחזית אלא כתובת ציבורית אחרת.
בסוגיה הזו יש הרבה שותפים ורצה לבחור אחד מהם
נועה -
רצוי מאוד שהמינהל הקהילתי לא יקח על עצמו את המאבק רצוי שיהיה גורם אחר בתחומים האחרים קק"ל או אחר.
רועי -
הציבור מוביל את המאבק

 

יולי -
מציע שהמינהל יסייע בהקמת קואליציה של ארגונים ותושבים במאבק ויסייע בהקמת עמותה שתפעיל את המאבק כולל היבט כספי
דרור -
למרות ההישגים בתוכנית האב המתחמים האדומים ננטשו ואין סיכוי שיטופלו המכפלות הנדרשות שהן גבוהות וזה לא יצא לפועל, לכן המדינה צריכה להיות שותפה בפתרון וכאן אנו יכולים להוביל לובי ברמה ארצית למציאת פתרונות ע"י הממסד הממלכתי.
רוני -
אם נקים צוות מקצועי?
נועה -
צריך לבחון האם יש אפשרות לייצר לובי ברמה ארצית כדי לקדם את הנושא של המתחמים האדומים.
יולי -
להעביר נייר לפגישה מחר עם קובי כחלון שיעבור למשה כחלון
דני מועלם -
הבעיה של תושבי מלחה בנושא חניות בעקבות האירועים בארנה ובטדי, כנראה יפתר בחודשים הקרובים, נפגשנו עם נציג המשטרה .
דרור -
הבעיה התחילה עם גביית תשלום בחניון הקניון בגלל פתיחת הארנה.
הרחבת טדי צמצמה את החניה בטדי, לפני שבועיים היה פיילוט סגרו את הכניסה למלחה למי שלא גר בה וזה עזר.
במשחקים הלא גדולים שוב נחשפנו לבעיה בגלל שלא סגרו את מלחה לתושבי חוץ
דני מועלם -
כשיהיו אירועים והמשטה לא תיתן מענה העירייה תקצה פקחים ע"י מינהל תפעול.
רוני -
בעקבות הרמאדן יש מכת גנבות רכבים ופריצות לדירות.

 

ריכוז החלטות – ישיבת הנהלה 14.6.2015

 

מומלץ שמינהל קהילתי יובלים יסייע במאבק הציבורי נגד העברת מכללות צה"ל לציפורי אבל לא יעמוד בחזית המאבק, רצוי גורם אחר (עמותה, קק"ל או גורם אחר).

 
יוגש מסמך לקובי כחלון בעניין הצורך בשיתוף הממסד הממלכתי (שכון, אוצר) בפיתרון בעיית המתחמים האדומים, המסמך יועבר למשה כחלון שר האוצר (באחריות דרור ורועי).

 
מומלץ שהמינהל הקהילתי יפעיל לובי של חברי כנסת ושרים לקידום הטיפול במתחמים האדומים ע"י המדינה (דרור מתנדב לזה).

 
פרוטוקול ישיבת הנהלה יועבר לעיון חברי ההנהלה להערות לאחר מספר ימים יופץ הפרוטוקול המעודכן אחרי ההערות.

  

אישור הפרוטוקול

 

 

                                    __________                            __________

חבר הנהלה                                 רוני שרון

יו"ר הנהלה

 

 

 

העתקים:

חברי ההנהלה

 

 

פרוטוקול ישיבת הנהלה – מיום 17.5.2015

 

משתתפים:

ערן בנאי, אלית מזא"ה, רונית גלבוע, דני מנדלר, דרור בקל, ישי כהן, שלמה גליק, רוני שרון,  רון חביליו,   רועי שר - וועד עין כרם, יונתן שקד-יו"ר , משה צוקרמן, אלין אוחיון, רענן יעיש, פנינה כהן, ליאל תמוז,     יחיאל לוי, אורלי קוריש, מיכאל בן אבי.

 

ברוכים הבאים לוועד החדש של עין כרם ובהצלחה.

 

 

יונתן שקד -
יהיה שיתוף פעולה של הועד עם ההנהלה ושל המינהל מול האתגרים השונים
יועבר נייר מסודר של בעלי התפקידים בוועד עין כרם להנהלה.

 
פרוטוקול אחרון : לצרף בגוף הפרוטוקול עדכון לאסיפה הכללית על בדיקת רשם העמותות  בנושא הלוואות ואחרי ע"י יחיאל ותגובת דרור לדברים

 
נושא ציפורי : (רוני + רועי שר)
המינהל לא קיבל תשובה למכתבו לראש העיר בנושא העברת מכללות צה"ל לציפורי
התקבלה תשובה של העירייה לפגישה עם מנכ"ל העירייה והיורים בנושא ב-5.7.205 המכתב בשם היורים (כ-10-12 יורים חתמו על המכתב).
מחר מתקיים דיון בציפורי של קבוצת יורים בנושא ,  גיל ריבוש – יצטרף לפגישה.
המטרה של המפגש מחר להקים צוות פעולה
נציגי קק"ל החברה להגנת הטבע יצטרפו גם לפגישה
דרור-
זה מכובד שהצטרפו 12 מנהלים קהילתיים למאבק בנושא, יש חשיבות רבה לשיתוף פעולה של המינהלים הקהילתיים.
כל הכבוד לרועי על פועלו.
רועי -
הנושא הוא נושא לאומי לא רק מקומי
מיכאל-
נודע לי מאנשי לשכתו של ראש העיר על התוכנית הזו.
גיל ריבוש מזדהה איתנו בנושא
לפני שנתיים וחצי כשהוצג הקונספט של ציפורי ראש העיר זרק את הרעיון הזה של מעבר מכללות צה"ל לציפורי – כהקצאה חלקית
לפני חצי שנה שמעתי על תוכנית שנרקמה להעברת מכללות צה"ל לציפורי
יש החלטה של ניר להעברת מכללות צה"ל לציפורי כלומר, איבוד יער ירושלים, לפי המקורות השונים המצטלבים
אם זה יהיה בסיס צבאי סגור לא תהיה יותר שום משמעות של שטחים ציבוריים ליער ירושלים.
יש עדיין הרבה שלבים עד שההחלטה הזו תעבור – ידוע לי כי חברי מועצה רבים יתנגדו למחשבה הזו (להחלטה הזו)
יש גופים מתנגדים וגורמים שצריך לקחת בחשבון קק"ל, החברה להגנת הטבע, קרן י-ם,                 ועד עין כרם, מינהלים קהילתיים.
 

 

חשוב להקים ועד פעולה – מטה מאבק לשיבוש החלטה זו.
ב-2.2017 מסתיימת תקופת החכירה של יער ירושלים.
צריך לארגן התנגדויות של תושבים רבים מכל ירושלים והסביבה.
אני אופטימי שזה לא יקרה, הצבא לא רוצה לפגוע בתושבים.
ערן -
אלו דרישות יהיו למינהלים הקהילתיים מזה
מיכאל -
חברי המועצה רוצים לדעת ציפורי לאן, ולכן זה לא מובא לדיון עד היום
כשיגמר המאבק יהיו דרישות של חברי מועצה על הנכסים בציפורי.
דרור -
מתחיל מאבק תוכנית ספדי המחודשת
צריך לראות איך לגייס ציבור גם לתוכנית ספדי ולציפורי
צריך לאחד כוחות עם גורמי המאבק לתוכנית ספדי בתנאי שהמאבק לא יפגע בשטחים הפתוחים בתוך העיר.

 
החלטה :

 

1. מינהל קהילתי יובלים מוביל המאבק

2. לצרף יורים למאבק והקמת צוות מטה למאבק וחלוקת משימות

3. רועי שר יוביל את המאבק של היורים מטעם המינהל הקהילתי

4. לבקש פגישה עם לשכת ראש העיר על התנהלות לשכת העירייה עם המינהל הקהילתי

 
יחיאל -
מעדכן את חברי ההנהלה על מבנה המעיין 1 על המתנה שהתקבלה וההסדר שהושג:
המבנה הנ"ל שייך למינהל מקרקעי ישראל
המינהל הקהילתי פלש למבנה לפני כארבע שנים בגיבוי ובברכת העירייה
המבנה משמש את הישיבה החילונית, מניין קהילתי ופעוטון – ומשמש את צורכי הציבור של עין כרם
לפני שנה וחצי קיבלנו תביעה של מינהל מקרקעי ישראל  לפינוי הנכס – גובה התביעה 930 אש"ח+מע"מ והצמדה
פנינו לראש העיר ולמנכ"ל העירייה לפתרון הסוגיה
בפגישה שקיימנו עם מנכ"ל העירייה בנושא: יו"ר ההנהלה, יו"ר ועדת כספים ומנהל המינהל הקהילתי גובש פתרון הסכם.
להלן עקרונות ההסכם :
1. מנהל מקרקעי ישראל יעביר את המבנה במתנה לעירייה
2. המינהל הקהילתי יקבל מהעיריה את המבנה כמבנה ציבור בעין כרם להפעלה לאותן פונקציות שפעלו    כהקצאה עירונית..
3. המינהל הקהילתי יפנה את הנכס עד 31.8.2015 – ויקבלו חזרה כהקצאה לשימוש
4. המינהל הקהילתי ישלם עבור השימוש לתקופה הנ"ל 570 אש"ח+מע"מ + הצמדה למינהל מקרקעי ישראל.
5. העיריה תעביר למינהל הקהילתי את התשלום שישולם למינהל מקרקעי ישראל מתקציבי תב"ר/תמיכה ולא יעודי ועוד.
 

יש לציין כי המינהל הקהילתי קיבל מכתב התחייבויות העירייה להעברת התשלום                       חתום ע"י יוסי שרעבי.
 

 

 

דרור -
יש חו"ד משפטית להסכם?
יחיאל -
יש חו"ד של עו"ד אמיר אלעד המייצג גם אותנו
ערן -
נציג הישיבה אמר שיגייס כספים לתשלום
שלמה -
ההחלטה התקבלה ע"י יו"ר ההנהלה ויו"ר ועדת הכספים, לא התקבלה בהחלטת ההנהלה אלא נמסר עדכון בלבד.
רון-
זה מאבק שהחל לפני כ-4-5 שנים
המניין הקהילתי הצטרף למאבק יחד עם ועד עין כרם
 
החלטה :

 
אשרור הפרוטוקולים של מנויים בעמותה שכבר אישרו (ראה פרוטוקול מיוחד )
יחיאל -
עדכון מצב כספי ובעיות כספיות עם העירייה:
בהמשך לעדכון שנעשה בהנהלה ופניה לראש העיר.
התקיימה ישיבה אצל יוסי שרעבי והוצג מתווה להעברת החוב של כ-1.3 מליון ₪ מכך החוב העירוני של 2.3 מליון. (החובות האחרים קשורים לאגפים אחרים).
כמו כן, זומנו פגישות בגזברות העירייה והלשכה המשפטית להסרת המחסומים בהעברת הקצבות ותמיכות, בשבועיים הקרובים יפתחו המחסומים.
כמו כן, התקיימה פגישה אצל סגן ראש העיר מאיר תורג'מן לעדכון המתווה שהוצג אצל יוסי שרעבי וביקש לערבו אם יהיו בעיות בטיפול.
תגובת שרעבי בנושא הלוואה :
יחיאל מעדכן לגבי תגובתו של יוסי שרעבי בעניין ההלוואות ללב העיר  וטוען כי ההחלטה למתן ההלוואות היו של ההנהלה והתקבלו בצורה דמוקרטית ובנוכחות יו"ר ועדת הביקורת, ההחלטה תקינה וכשרה, כמו כן יש אשור הנח"ש על החזר ההלוואות שניתנו, התחייבות העירייה להחזר ההלוואות באמצעות תב"ר הן בידיעת כל הגורמים המוסמכים בעירייה.
ישי-
תקורה ציפורי – לדרוש הכסף מציפורי עבור תקורה לפי ההסכם שנחתם עם העירייה, המינהל הקהילתי וציפורי.
רון -
רפי דברה מועמד כיו"ר ועדה פיזית, נראה לי כי לרפי קשה לתקשר עם מחשב, צריך לחשוב על     יו"ר מתאים לוועדה.
דרור-
לא קיבלנו מסר על העברת חומר לעיתון, מבקש לפנות לליזי להגשת חומר לעיתון
לקבל עדכון בנושא הדואר
דרור מבקש מכתב שיצא מטעם פורום היורים בנושא הדואר
לפרסם פרוטוקול באתר האינטרנט
יש יוזמה של מנהלים קהילתיים להפרטת פארק הצבאים
מבקש לשתף פעולה באירועי שבועות מצד המינהל הקהילתי שלנו – ביוזמה של היורים הללו
מבקש למצוא יו"ר לוועדת תחבורה, אני לא מצליח להתניע את הוועדה.
 

רוני -
יצא מכתב מטעם היורים בנושא הדואר
ייבדק נושא הפרטת פארק הצבאים עם היורים ומשמעויות
פרוטוקולים מפורסמים באתר אחרי אישור
ליזי תפנה להנהלה להעברת חומר לעיתון כמסוכם.
 

 

 

ריכוז החלטות – ישיבת הנהלה 17.5.2015

 

יער ירושלים

 

מינהל קהילתי יובלים יוביל את המאבק נגד המגמה להעברת מכללות צה"ל ליער ירושלים.
נציג המינהל הקהילתי בריכוז המאבק רועי שר.
יוקם צוות משימה למטה המאבק לריכוז המשימות והמאבק נגד החלטה זו .
לשתף כמה שיותר יורים למאבק זה, ונציגי ארגונים שונים.
לקיים פגישה עם ראש העיר על התנהלות העירייה מול המינהל הקהילתי                   (התעלמות העדר שיתוף).

 
להשתתף בפיילוט המתוכנן בערב שבועות בעמק הצבאים.

 

 
אשור מנויים בהנהלה :

 

ההנהלה מאשרת בפרוטוקול מיוחד זה לסדרת מנויים שהתקבלו בישיבות הקודמות            (ראה פרוטוקול) עבור דרישת רשם העמותות.
ההנהלה מבקשת לדרוש תשלום תקורה מציפורי למינהל קהילתי יובלים בהתאם להסכם שנחתם  עם העירייה, המינהל הקהילתי ומרכז ציפורי.
 

מצ"ב פרוטוקול מנויים בעמותה שאושרו.

 

רשם: יחיאל לוי

 

אישור פרוטוקול

 

 

 

 

____________                                                            ____________

   חבר הנהלה                                                                     רוני שרון

 יו"ר ההנהלה

                                               

 

העתקים:

יוסי שרעבי – מנהל מינהל תרבות ופנאי

 

פיליפ ליאון

יובלים | פיליפ ליאון

פעילויות חוגים מגוונות לילדים, נוער ומבוגרים בתחומי אמנויות, ספורט ופנאי. במרכז פועלות תכניות ייחודיות לבעלי צרכים מיוחדים. מוקד הקליטה של המינהל של המינהל מסייע לעולם החדשים ומייצר עבורם פעילויות מיוחדות.
מרכז הספורט יובלים: מכון כושר גדול, חוגי סטודיו מגוונים, בריכה מקורה חצי אולימפית ושיעורי שחייה לכל הגילאים.
חדר כושר ייחודי לילדים, ראשון מסוגו בירושלים בליווי מדריך כושר צמוד.
טל': 6414896
רמת שרת

יובלים | רמת שרת

מגוון רחב של חוגים וסדנאות בכל התחומים: העשרה ואמנויות לגיל הרך, ילדים ונוער, חוגי מחול, חוגי ספורט, חוגי העשרה וסדנאות למבוגרים.
שיתוף פעולה הדוק עם בית הספר מנשה אלישר, בנושאים קהילתיים, אירועים ופעילויות של חוגים ומסגרות של צהרון וקייטנות.
קורסי מנהיגות קהילתית ומעורבות תושבים.
מרכז מוזיקה מוביל בתחומו.
טל': 6320666
הסנפלד (שטרן)

יובלים | הסנפלד (שטרן)

פעילויות נוער, קורסי מחשבים, פרוייקטים ייחודיים, ייעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה, רווחה, העצמה אישית וקהילתית, ליווי לועדי בתים. פעילויות מגוונות לאוכלוסיה המבוגרת: קהילה מטיילת, מועדון 50 פלוס, "קהילה תומכת"- לקשישים המעוניינים להישאר בביתם ולהינות מתכנית תרבות ואב בית מלווה.
קפה שבח- קפה נוער שהכנסותיו חוזרות למען פעילויות ומועדון לנוער.
טל': 6418344
עין כרם

יובלים | עין כרם

עידוד יזמות קהילתית ושיתוף ציבור. פורומי פעולה בנושאי: חינוך, תרבות, קהילה, איכות הסביבה, תחבורה, תיירות ועסקים. זכויות קניין ובנייה, מחקר והיסטוריה. פעילויות מגוונות וייחודיות בתחומי תרבות ואמנות, דגש על חיבור לטבע, לשכונה, ליוצרים ואמנים מקומיים. מסיק זיתים קהילתי, פסטיבל עין כרם הנפלא המתקיים מדי שנה. מיזמים חברתיים וקהילתיים: נפלאות עין כרם- מיזם תעסוקה של נשות הכפר המוכשרות המארחות וותורמות לעידוד התיירות. הישיבה החילונית פועלת בעין כרם והן המניין הקהילתי.
טל': 6421539
בית טיילור

יובלים | בית טיילור

מרכז הספורט בית טיילור: בריכה מקורה חצי אולימפית, בריכה לפעוטות, משטחי דשא מטופחים, זמנים מוגדרים לשחייה נפרדת לגברים ונשים, ענף שחייה אומנותית אולימפי.
טל: 6310483
בית טיילור, במבנה העליון ממוקמים גנים לגיל הרך, פאן גן ושטחי משחק חיצוניים.
אודיטוריום בית טיילור למופעים ואירועים קהילתיים עם מערכות קול ותאורה מתקדמים ואיש סאונד מקצועי המלווה לכל אירוע. סטודיו למחול וספורט.
טל': 6443222
בית וגן

יובלים | בית וגן

מתנ"ס בית וגן, עבר לניהול עצמאי וניפרד ממינהל יובלים.

בית רחל

יובלים | בית רחל

מרכז משפחתי פעיל, תכניות להורים ולילדים. מענה רחב בתחומי רווחה וסולידריות חברתית. מגוון פעילויות לגיל השלישי: תיאטרון קהילתי, מועדון חברתי, חוגים והעשרה.
מועדון למידה וחברה לנוער, גינה קהילתית, מנהיגות קהילתית.
טל': 6430844
קמפוס ציפורי

יובלים | קמפוס ציפורי

אינו חלק ממינהל קהילתי יובלים החל מה-1/1/17
כרטיס חבר ביובלים
צרו קשר
פייסבוק